סביבה אינטרנטית אישית לכל תושב, תא משפחתי
או לקוח של הרשות המוניציפלית.