הנך מופנה לאתר תיק עובד - עיריית יבנה, בתוך חמש שניות. אם לא הופנת לאתר נא לחץ כאן.