טופס בקשה לעדכון מס' נפשות


פרטי הנכס
* * *
 
*
פרטי המשלם
* *  
* *
*  
פירוט המתגוררים בנכס
אם ברצונך לעדכן לחץ V שם פרטי* שם משפחה* קרבה* ת.ז* שנת לידה*
סה"כ המתגוררים בנכס:
 
 
 
* הנני מצהיר בזאת שכל הפרטים שמסרתי ע"ג הטופס מדויקים ונכונים
* תאריך הצהרה : 11/07/2020