ראשון לציון

החברה לביטחון וסדר ציבורי - אגף הכנסות וגביה

1 - הזנת פרטים
2 - טעינת קבצים 3 - שליחה
 

אזרח/ית יקר/ה,
על פי חוק העזר לראשון לציון, פועלת העירייה לשמירת הסדר הציבורי של תושבי העיר.
אם הינך מעוניין/ת להגיש בקשה בנוגע לדוח חניה,
באפשרותך למלא את הטופס המצורף מטה ולפעול בהתאם להוראות.

לתשומת ליבך, ערעור בגין דוח חניה ניתן להגיש עפ"י חוק בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת תשלום קנס!
פרטי המבקש/ת
שם משפחה :* שם פרטי :*
האם אתה בעל הרכב ?
מס' זהות :*
מס' רכב :*
סלולר ליצירת קשר :*
טלפון נוסף :

 
כתובות למשלוח תשובה
שם עיר :*
דואר אלקטרוני :*
שם רחוב :*
מיקוד : תא דואר :
מספר בית :* כניסה:
מספר דירה :

 
פרטי הדוח
מספר הדוח:*  
נימוקי הבקשה ופרטים נוספים:*

נותרו עוד 2000 תווים
 

  ידוע לי כי:   ידוע לי כי:
  1. אין להגיש בקשה להישפט באמצעות אתר האינטרנט והטופס המקוון.
  2. ללא צירוף העתק סרוק של הדוח או דרישת התשלום,ייתכן שהעירייה לא תוכל לטפל בבקשה.
  3. בבקשה בנוגע לדוח חניה המוגשת באיחור יש לפרט את הנימוקים לאיחור ולצרף מסמכים המאמתים אותם.
  4. בקשה המוגשת באיחור אינה מעכבת הליכים או צבירת תוספות פיגור.
  5. בקשה בנוגע לדוח חניה הנשלחת באמצעות אתר האינטרנט והטופס המקוון אינה ראיה לקבלתה בחברה לבטחון וסדר ציבורי. הנני מצהיר/ה שכל המידע המפורט בבקשה
  ובמסמכים המצורפים לה נכון.

 (מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מסירת פרטים ומסמכים כוזבים בעת הגשת הבקשה שלא בהתאם להוראות חוק העזר
  הנ"ל מהווה עבירה על החוק.)

  * אני מסכים/ה לתנאים הנ"ל, וכן הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים שמסרתי ע"ג הטופס מדויקים ונכונים